کمک | تماس

صفحه ای که در اینجا به آن دسترسی دارید اطلاعات واکسیناسیون، حفاظت و آزمایش را به زبان های مختلف ارائه می دهد.
علاوه بر این، دولت ایالتی نیدرزاکسن اطلاعاتی در مورد ویروس کرونا ارائه می دهد:

www.niedersachsen.de/coronavirus (فقط به زبان آلمانی)

Kontakt
E-Mail: Niedersachsen.impft@ms.niedersachsen.de

آیا به کمک و حمایت دیگری در رابطه با کووید-۱۹ و واکسیناسیون نیاز دارید؟

جهت دریافت پشتیبانی و مشاوره برای مثال می‌توانید به مطب‌های پزشکی، بسیاری از انجمن‌ها و مراکز،
بخشداری‌ها یا مراکز مشاوره مهاجرین و بدون تردید دوستان و همسایگان مراجعه نمایید.

بپرسید، گفتگو کنید.

عادت تدابيرنا إلى طبيعتها:

Navigation Icon „Impfen/Vaccination“

واکسن زدن

واکسن کووید-۱۹ بهترین راه برای حفاظت در برابر بیماری شدید، و نیز بهترین راه برای حفاظت از خود، اعضای خانواده و اطرافیان است!

کسب اطلاعات بیشتر
Navigation Icon „Schützen/Protection“

محافظت کردن

تزریق کامل همه ی واکسن های لازم از شما در مقابل عوارض شدید بیماری محافظت خواهد کرد. با وجود این احتمال دریافت و انتقال ویروس به دیگران وجود خواهد داشت. به همین دلیل از خود و دیگران حتی الامکان مراقبت کنید.

کسب اطلاعات بیشتر
Navigation Icon „Testen/Testing“

آزمایش کردن

اگر بدون آن که متوجه شوید به کروناویروس آلوده گردید ممکن است آن را به دیگران نیز انتقال دهید و موجب تهدید جان همنوعان، دوستان و اعضای خانواده خود شوید. پس لطفاً مرتب تست بدهید.

کسب اطلاعات بیشتر
Navigation Icon „Hilfe/Help“

کمک

در اینجا اطلاعات بیشتر در خصوص واکسن کرونا، اقدامات حفاظتی و انجام تست را ملاحظه می‌کنید.

کسب اطلاعات بیشتر