دانلود

در اینجا می‌توانید طرح‌های مختلف را برای به اشتراک‌گذاری و انتشار مطالب دانلود کنید.
به خانواده و دوستان خود نیز یادآور شوید که تزریق واکسن و ادامه اقدامات حفاظتی تا چه حد مهم است.
فقط با اتحاد می‌توانیم قوی‌تر باشیم!

Sharing

DE

Ausklappen Einklappen

TR

Açılmak Çöküş

RU

Развернуть Крах

PL

Rozwijać się Upadek

BG

Разгънете Свиване

RO

Desfășurați-vă Colaps

EN

Unfold Collapse

AR

تتكشف انهيار

FA

باز شود سقوط - فروپاشی