نیدرزاکسن پیشتاز است.

کووید-۱۹/ کرونا و اقدامات احتیاطی در برابر آن، سؤالات بسیاری را برای عده زیادی از افراد مطرح کرده است. مایلیم در صفحاتی که در پی می‌آیند این سؤالات را به ساده‌ترین شکل ممکن پاسخگو باشیم.
در این صفحه از همه جزییات مربوط به واکسیناسیون، نحوه حفاظت از خود و محیط پیرامون و نیز نحوه انجام تست مطلع می‌شوید.

علاوه بر این، در این وبسایت همواره امکان مشاهده وضعیت فعلی واکسیناسیون و برقراری تماس مستقیم با ما وجود دارد. ما همواره برای همبستگی فعالانه در مسیری که ما را یک گام به زندگی روزمره نزدیک‌تر کند آماده‌ایم.

خط تماس مستقیم وضعیت واکسیناسیون در نیدرزاکسن
Geimpft sind wir stärker! Darum: Impfen. Schützen. Testen. – Kampagnen-Motiv „Impfen“

واکسن زدن

آیا لازم است واکسینه شوم؟

کروناویروس همچنان مانند قبل مسئله‌ای خطرناک است -حتی اینجا در آلمان. و تا مدتی به همین ترتیب هم باقی خواهد ماند. این ویروس تغییر کرده و گونه‌های جدیدی را ایجاد می‌کند که حتی از گونه‌های قبلی سرایت‌پذیری بیشتری دارند.

آیا این که بقیه واکسینه شوند کافی نیست؟

واکسن کووید-۱۹ بهترین راه برای حفاظت در برابر بیماری شدید، و نیز بهترین راه برای حفاظت از خود، اعضای خانواده و اطرافیان است!

واکسینه شده، ما نیرومندتر هستیم!

عادت تدابيرنا إلى طبيعتها:

Navigation Icon „Impfen/Vaccination“

واکسن زدن

واکسن کووید-۱۹ بهترین راه برای حفاظت در برابر بیماری شدید، و نیز بهترین راه برای حفاظت از خود، اعضای خانواده و اطرافیان است!

کسب اطلاعات بیشتر
Navigation Icon „Schützen/Protection“

محافظت کردن

تزریق کامل همه ی واکسن های لازم از شما در مقابل عوارض شدید بیماری محافظت خواهد کرد. با وجود این احتمال دریافت و انتقال ویروس به دیگران وجود خواهد داشت. به همین دلیل از خود و دیگران حتی الامکان مراقبت کنید.

کسب اطلاعات بیشتر
Navigation Icon „Testen/Testing“

آزمایش کردن

اگر بدون آن که متوجه شوید به کروناویروس آلوده گردید ممکن است آن را به دیگران نیز انتقال دهید و موجب تهدید جان همنوعان، دوستان و اعضای خانواده خود شوید. پس لطفاً مرتب تست بدهید.

کسب اطلاعات بیشتر
Navigation Icon „Hilfe/Help“

کمک

در اینجا اطلاعات بیشتر در خصوص واکسن کرونا، اقدامات حفاظتی و انجام تست را ملاحظه می‌کنید.

کسب اطلاعات بیشتر

دستاوردهای ما تاکنون:

79.8%

تمامی انسان‌ها در نیدِرزاکسِن اولین واکسیناسیون را دریافت نموده‌اند.

77.6%

تمامی انسان‌ها در نیدِرزاکسن واکسیناسیون کامل را دریافت نموده‌اند.

67.1%

تمامی انسان‌ها در نیدِرزاکسن یک تجدید واکسیناسیون را دریافت نموده‌اند.

19.0%

تمامی انسان‌ها در نیدِرزاکسِن دُوُّمین تجدید واکسیناسیون را دریافت نموده‌اند.

79.8%

تمامی انسان‌ها در نیدِرزاکسِن اولین واکسیناسیون را دریافت نموده‌اند.

77.6%

تمامی انسان‌ها در نیدِرزاکسن واکسیناسیون کامل را دریافت نموده‌اند.

67.1%

تمامی انسان‌ها در نیدِرزاکسن یک تجدید واکسیناسیون را دریافت نموده‌اند.

19.0%

تمامی انسان‌ها در نیدِرزاکسِن دُوُّمین تجدید واکسیناسیون را دریافت نموده‌اند.

Niedersachsen Karte 1. Geimpft 79 - 2. Geimpft 77 - 3. Geimpft 67

تاریخ ویرایش: 27.03.2023

مأخذ: مؤسسه روبرت کخ (https://github.com/robert-koch-institut/COVID-19-Impfungen_in_Deutschland)

واکسینه شده، ما نیرومندتر هستیم! - جولة صور

#WirSindStärker Foto-Tour
#WirSindStärker Foto-Tour
#WirSindStärker Foto-Tour
#WirSindStärker Foto-Tour
#WirSindStärker Foto-Tour
#WirSindStärker Foto-Tour
#WirSindStärker Foto-Tour

ابتکارات دیگر