Тестване

Защо трябва да се тествам?

Тестовете за коронавирус помагат за ранното откриване на коронавирусни инфекции и прекъсването на инфекциозните вериги.

Ако се чувствате болни, имате кашлица, болки в гърлото или хрема – тоест типичните симптоми за настинка, може да става дума и за коронавирусна инфекция. Важно е да знаете със сигурност дали сте инфектирани, за да не предавате вируса и да застрашавате други хора.

Важно: ако имате симптоми за коронавирусна инфекция, най-напред се обадете на Вашата лекарка или Вашия лекар и обсъдете по-нататъшния начин на действие.

Също и ако незабелязано сте се заразили с вируса и нямате симптоми, можете да го предадете и да застрашите други хора – най-вече старите и болните. Можете да предотвратите това чрез тестване.

Кой и къде съгласно валидната Федерална национална стратегия за тестване може да се тества безплатно или със заплащане на незначителна сума, ще научите тук и на уеб страницата www.zusammengegencorona.de

Кой ще бъде тестван за коронавирус съгласно валидната Национална стратегия за тестване – и с кой вид тест?

Тестване на граждани в центъра за тестване

Следните лица, които нямат симптоми за инфекция, могат в център за тестване да се тестват безплатно с бърз антигенен тест:


  • Деца до включително четири години.

  • Който поради медицинско противопоказание не може да се ваксинира срещу коронавирус.
    Към тях спадат бременните през първата третина от бременността.

  • Лица, които към момента на тестването участват в клинични изследвания за ефективността на ваксините срещу коронавируса SARS-CoV-2 или през последните три месеца преди тестването са участвали в такива изследвания.

  • Лица, които към момента на тестването са инфектирани с коронавируса и им е необходим отрицателен резултат от тест за край на карантината.

  • Посетителки и посетители и служители в болници и институции за полагане на грижи за възрастни и нуждаещи се от грижи хора/хора с увреждания.

  • Лица, които живеят или са живели в едно и също домакинство с лице, инфектирано с коронавируса.

  • Лица, които се грижат за своите близки.

  • Лица с увреждания и техните болногледачки/болногледачи.


Ако спадате към този кръг лица, трябва да удостоверите правото си в центъра за тестване чрез предоставяне на информация или чрез медицинско свидетелство и лична карта.

Къде мога да се тествам?

В аптеките, лекарските кабинети и в тестовите центрове можете най-често да се тествате без записване. Повече информация за тестването (на немски) има на www.niedersachsen.de/coronavirus

Какви възможности за тестване има?

PCR тест

Разгънете Сгънете

Най-надеждният тест, извършва се от медицински персонал. Често се използва за потвърждение на бърз тест или при самотестване. Най-често се извършва само при записан час.

Резултатът от теста е налице най-често след 1-2 дни.

Моля имайте предвид, че съгласно Федералната разпоредба за тестването имате право на (безплатно) тестване, само ако спадате към посочения по-горе кръг лица.

POC бързият антигенен тест се извършва от обучен персонал. Резултата ще получите непосредствено на място или след 15-30 минути по имейл или чрез SMS.

Бързи антигенни тестове можете да направите в много лекарски кабинети, аптеки и центрове за тестване. За да се възложи установяване на коронавирусна инфекция посредством PCR тест, е необходим положителен бърз антигенен тест.

Този тест можете да извършите сами. Прочетете ръководството за употреба. Тестове за самотестване можете да закупите от аптеките, дрогериите или в супермаркета.

Нашите мерки за завръщане към нормалния живот:

Navigation Icon „Impfen/Vaccination“

Ваксинация

Ваксината срещу COVID-19 е най-добрата защита срещу тежко заболяване и най-добрата възможност да предпазите себе си, семейството и хората около Вас!

Научете повече
Navigation Icon „Schützen/Protection“

Предпазване

Пълната ваксинация предпазва добре от тежки заболявания. Но можете да се заразите с вируса и да го предадете въпреки ваксинацията. Затова трябва да се грижите добре за себе си и за другите.

Научете повече
Navigation Icon „Testen/Testing“

Тестване

Ако незабелязано сте се заразили с вируса, можете да го предадете и да застрашите околните, приятелите и семействата си. Затова моля тествайте се редовно.

Научете повече
Navigation Icon „Hilfe/Help“

Помощ

Тук ще намерите допълнителна информация относно ваксината срещу коронавирус, предпазните мерки и тестванията.

Научете повече